Chi bộ

Chi bộ Trường Tiểu học Nam Thanh

CHI BỘ ĐẢNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THANH Chi bộ Trường Tiểu học Nam Thanh – Đảng bộ xã Nam Thanh – Nam Trực – Nam Định được thành lập bởi hai chi bộ Trường Tiểu học Nam Long…