Hình ảnh trường

ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 2 tháng 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9                    Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Hoa ( Thực hiện chương trình tuần 2 : Từ ngày 11/09 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 1 tháng 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9                    Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Thơ ( Thực hiện chương trình tuần 1 : Từ ngày 04/09 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8                    Năm học: 2017 – 2018 ( Thực hiện chương trình tuần 5 : Từ ngày 28/08 đến ngày 03/09) Thứ
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8                    Năm học: 2017 – 2018 ( Thực hiện chương trình tuần 4 : Từ ngày 21/08 đến ngày 26/08) Thứ
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 3 tháng 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8                    Năm học: 2017 – 2018 ( Thực hiện chương trình tuần 3 : Từ ngày 14/08 đến ngày 18/08) Thứ