Hoạt động chuyên môn

Nội dung sinh hoạt chuyên môn tuần 3 tháng 5

Trường Tiểu học Nam Thanh NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 3 – THÁNG 5 Phần 1: Triển khai nhiệm vụ của hội đồng tự quản sau thời gian nghỉ dịch. Chủ tịch Hội đồng tự…

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

  Trường Tiểu họcNam Thanh ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2019 – 2020    Câu 1: Phần 1: Trắc nghiệm ( 4 điểm)Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của…

Phòng GD&ĐT Nam Trực Trường Tiểu học NamThanh Số: 05/KHCM- TTHT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nam Thanh, ngày  06  tháng 09 năm 2019