Hoạt động đoàn – đội

image (1)

Gương điển hình học sinh nghèo vượt khó

Gương điển hình học sinh nghèo vượt khó. Năm học 2019-2020. Vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phạm Thị Thu Hà, học sinh Lớp 5B1 trường tiểu học Nam Thanh phấn…

Kế hoạch đội năm học 2019 -2020

KÉ HOẠCH ĐỘI NĂM HỌC 2019 – 2020 A. TÓM TẮT SỐ LIỆU. I/ TỔNG SỐ ĐỘI VIÊN- SAO NHI ĐỒNG: 762 HS ( Đội viên: 272; Sao nhi đồng: 490) + Nam:  410 HS + Nữ : 352…