Hoạt động đoàn – đội

image (1)

Gương điển hình học sinh nghèo vượt khó

Gương điển hình học sinh nghèo vượt khó. Năm học 2019-2020. Vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phạm Thị Thu Hà, học sinh Lớp 5B1 trường tiểu học Nam Thanh phấn…

Kế hoạch đội năm học 2019 -2020

KÉ HOẠCH ĐỘI NĂM HỌC 2019 – 2020 A. TÓM TẮT SỐ LIỆU. I/ TỔNG SỐ ĐỘI VIÊN- SAO NHI ĐỒNG: 762 HS ( Đội viên: 272; Sao nhi đồng: 490) + Nam:  410 HS + Nữ : 352…
20170113_145940

Bài thơ “TRƯỜNG EM”

TRƯỜNG EM Trường em tiểu học Nam Thanh Cây xanh gọi gió, soi hình bóng ao Trường em đỏ rực cờ sao Bạn em vui nhảy, người vào, người ra Cô em tóc điểm…