Hoạt động ngoại khóa

IMG_3201

Tiết Sinh hoạt tập thể của lớp 4B

Tiết sinh hoạt tập thể của lớp 4B       Thực hiện theo sự chỉ đạo của PGD huyện Nam Trực và hướng dẫn thực hiện tiết sinh hoạt tập thể của Trường…