Lịch Công Tác

ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8                                   Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Lanh ( Thực hiện chương trình tuần 4 : Từ ngày 20/08 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8                                   Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Trà ( Thực hiện chương trình tuần 3 : Từ ngày 13/08 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8                    Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thúy ( Thực hiện chương trình tuần 2 : Từ ngày 06/08 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8                    Năm học: 2018 – 2019 ( Thực hiện chương trình tuần 1: Từ ngày 30/07 đến ngày 05/08) Thứ
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC                TUẦN 4 THÁNG 7                          NĂM HỌC: 2018 – 2019 ( Thực hiện chương trình tuần 4: Từ ngày 23/07 đến ngày 27/07)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

  LỊCH CÔNG TÁC                TUẦN 3 THÁNG 7                          NĂM HỌC: 2018 – 2019 ( Thực hiện chương trình tuần 3: Từ ngày 16/07 đến ngày 20/07) Thứ
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38                            Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Mai Tâm ( Thực hiện chương trình tuần 38 : Từ ngày 28/05 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37                            Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Nhạn ( Thực hiện chương trình tuần 37 : Từ ngày 21/05 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36                           Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Mai Tâm ( Thực hiện chương trình tuần 36 : Từ ngày 14/05 đến…