Lịch Công Tác

ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7                                                 Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Ngô Tâm ( Thực hiện chương trình tuần 7 : Từ ngày 15/10 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6                                          Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Hoa ( Thực hiện chương trình tuần 6 : Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 9                                   Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thơ ( Thực hiện chương trình tuần 5 : Từ ngày 01/10 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9                    Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Nhạn ( Thực hiện chương trình tuần 4 : Từ ngày 24/09 đến ngày 29/09)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9                    Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Nhâm ( Thực hiện chương trình tuần 3 : Từ ngày 17/09 đến ngày 22/09)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9                    Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Hương ( Thực hiện chương trình tuần 2 : Từ ngày 10/09 đến…
khai_giang_nam_hoc_rmfu

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 9                                  Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Vị ( Thực hiện chương trình tuần 01 : Từ ngày 03/09 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8                                   Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thủy ( Thực hiện chương trình tuần 5 : Từ ngày 27/08 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8                                   Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Lanh ( Thực hiện chương trình tuần 4 : Từ ngày 20/08 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8                                   Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Trà ( Thực hiện chương trình tuần 3 : Từ ngày 13/08 đến…