Lịch Công Tác

lich cong ta

lịch hè tuần 5

TUẦN HÈ                Năm học: 2019 – 2020  Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban Hai
lich cong ta

Lịch hè tuần 4

LỊCH HÈ TUẦN 4           Năm học: 2019 – 2020   Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
lich cong ta

Lịch hè tuần 3

LỊCH HÈ  TUẦN 3               Năm học: 2019 – 2020  Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực…
lich cong ta

Lịch hè tuần 2

LỊCH HÈ  TUẦN 2               Năm học: 2019 – 2020  Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực…
lich cong ta

Lịch hè tuần 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HÈ               Năm học: 2019 – 2020   Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều
lich cong ta

Lịch công tác tuần 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44     Năm học: 2019 – 2020 Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban Hai 06/07 – Lên lớp – Ký DSHTCTTH; nhận bằng – Đo đồng phục – Đưa giấy mời tổng…