Lịch Công Tác

ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16                          Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Hương ( Thực hiện chương trình tuần 16 : Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15                              Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Vị ( Thực hiện chương trình tuần 15 : Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14                              Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thúy ( Thực hiện chương trình tuần 14 : Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13                                       Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thủy ( Thực hiện chương trình tuần 13 : Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12                                        Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thúy ( Thực hiện chương trình tuần 12 : Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11                              Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thúy ( Thực hiện chương trình tuần 11 : Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10                                         Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần:…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9                                         Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Nụ ( Thực hiện chương trình tuần 9 : Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11) Thứ
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 THÁNG 10                    Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Trang ( Thực hiện chương trình tuần 8 : Từ ngày 22/10 đến…