Lịch Công Tác

ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29                        Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Vị ( Thực hiện chương trình tuần 29 : Từ ngày 25/03 đến ngày 31/03)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28                         Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thủy ( Thực hiện chương trình tuần 28 : Từ ngày 18/03 đến ngày 24/03)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27                        Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Lanh ( Thực hiện chương trình tuần 27 : Từ ngày 11/03 đến ngày 17/03)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26                         Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Trà ( Thực hiện chương trình tuần 26 : Từ ngày 04/03 đến ngày 10/03)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC                TUẦN 25                         NĂM HỌC: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thúy (…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24                         Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Mai Tâm ( Thực hiện chương trình tuần 24 : Từ ngày 18/02 đến ngày 24/02)
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23                         Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Nụ ( Thực hiện chương…
anh don tet 1

Lịch nghỉ tết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23                        Năm học: 2018 – 2019  ( Thực hiện chương trình tuần 23 : Từ ngày 04/02 đến ngày 10/02) Thứ Ngày
anh don tet 1

Lịch trực tết năm 2019

      TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    …
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22                         Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Trang ( Thực hiện chương trình tuần 22 : Từ ngày 28/01 đến ngày 03/02/2019)