Thi đua khen thưởng

Kết quả thi đua năm học 2018 – 2019 của 2 điểm trường

Trường Tiểu học Nam Ninh                                   KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019   I, Tập thể: – Trường: + Tập thể Lao động Xuất sắc – Tổ 1: Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen – Tổ 2 + 3: Chủ tịch UBND…