Thông báo nhà trường

anh lich-cong-tac

Lịch công tác tuần 36 – Năm học 2021 -2022

TUẦN : 36             NĂM HỌC: 2021 – 2022  Tuần 36 Dịch covid dần ổn định. Trong tuần 35  đến ngày 13/5 có 1 HS làF0 tại 3B2. Nhiệm vụ trong tuần đầu tiên là phòng…
anh lich-cong-tac

Lịch công tác tuần 35 – Năm học 2021 2022

TUẦN : 35          NĂM HỌC: 2021 – 2022  Tuần 35 Dịch covid dần ổn định. Trong tuần 34  đến ngày 6/5 có 2 HS làF0 tại 5A1. Nhiệm vụ trong tuần đầu tiên là phòng…
anh lich-cong-tac

Lịch công tác tuần 31- Năm học 2021 – 2022

TUẦN : 31         NĂM HỌC: 2021 – 2022  Tuần 31 diễn ra khi dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp. Nhiệm vụ đầu tiên là phòng chống dịch covid và thích ứng cho HS đến trường. Tổ chức…