Tin tức

ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9                    Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Nhâm ( Thực hiện chương trình tuần 3 : Từ ngày 17/09 đến ngày 22/09)
khai_giang_nam_hoc_rmfu

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 9                                  Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Vị ( Thực hiện chương trình tuần 01 : Từ ngày 03/09 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8                                   Năm học: 2018 – 2019 Trực tuần: Đ/c Thủy ( Thực hiện chương trình tuần 5 : Từ ngày 27/08 đến…