KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2019 – 2020

Tháng Sáu 7, 2020 4:06 chiều
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TH NAM THANH

Số: 01- KH/LĐ

 

 

Nam Thanh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

Năm học 2019 – 2020

                   Năm học 2019 – 2020 diễn ra trong thời gian triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng huyện lần thứ XXV năm thứ tư, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thực hiện chương trình số 02 – CTr/HĐĐ ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Đội huyện Nam Trực về Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020.

Căn cứ vào kế hoạch, trọng tâm, nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế của liên đội:

+ Tổng số đội viên:         đội viên.

+ Số chi đội: 6: Khối

          *Thuận lợi:

– Liên đội được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, cũng như Đoàn Thanh niên xã.

– Được sự quan tâm sát sao của cấp ủy chi bộ – Ban giám hiệu nhà trường.

– Cơ sở vật chất và đội ngũ phụ trách chi đội nhiệt tình trong công tác hoạt động tập thể.

– Ban chỉ huy liên đội là những đội viên có năng lực, có ý thức tốt, thích hoạt động phong trào.

– Tổng phụ trách đội có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

          *Khó khăn:

– Đa số phụ trách chi đội là giáo viên chủ nhiệm còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa có nhiều thời gian cho hoạt động của chi đội.

– Chưa có điều kiện để bồi dưỡng hạt nhân có năng khiếu.

– Các loại quỹ của Đội còn hạn hẹp, hầu như phải nhờ vào sự giúp đỡ của nhà trường.

– Các em đội viên còn chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động phong trào tập thể.

Để phát huy những mặt mạnh và khắc phục những khó khăn, liên đội TH Nam Thanh xã Nam Thanh xây dựng kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 như sau:

I/CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Việt Nam

Đoàn kết, chăm ngoan”

Bám sát chủ đề trên với ý nghĩa: Khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi Việt Nam. Qua đó cổ vũ cho các em học sinh phát huy những truyền thống tốt đẹp, ra sức học tập, rèn luyện tham gia tích cực vào các phong trào để đóng góp xây dựng môi trường giáo dục tốt đẹp, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và tiến bước thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II/MỤC TIÊU TRỌNG TÂM

 1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
 2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hoá chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tiếp tục triển khai các phong trào phù hợp theo từng nội dung cụ thể.
 3. Tuyên truyền phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, giúp tổ chức Đoàn thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm phạm trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Giúp tổ chức Đoàn thực hiện vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
 4. Phối hợp nâng cao chất lượng Đội viên; Đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022; Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm phụ trách chi đội và tổng phụ trách Đội.
 5. Phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Đội trong nhà trường và địa bàn dân cư; phát triển các điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Huy động nguồn lực để chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Liên đội đăng ký tổ chức mô hình điểm “Chung tay xây dựng trường học sinh thái”, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2020.

* Trong năm học 2019 – 2020, Liên đội phấn đấu được Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM HỌC 2019 – 2020

1. Liên đội làm tốt công tác tuyên truyền cho Đội viên, thiếu niên nhi đồng về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

2. Liên đội tổ chức tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ trong thực hiện phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” từ đó lựa chọn đội viên tiêu biểu, tham gia mọi hoạt động của HĐĐ huyện dịp ngày thành lập Đội, sinh nhật Bác…

3. Tổ chức mô hình điểm cấp huyện có hiệu quả về phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho đội viên, thiếu niên nhi đồng.

4. Phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 15 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

5. Liên đội tổ chức cho các em đến với địa chỉ đỏ: Hàng tháng Liên đội có hoạt động đảm nhận chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

6. Đội viên đăng ký hoàn thành chương trình “Rèn luyện đội viên”.

7. Tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học” do Hội đồng đội Trung ương tổ chức và tổ chức cho thiếu nhi tham gia giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo.

8. Trao tặng 02 xe đạp trong triển khai mô hình “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo đến trường“ “Xe đạp 1.000đ”.

9. Liên đội tổ chức các hoạt động trồng, chăm sóc hoa, chỉnh trang cây xanh và thực hiện công tác VSMT theo sự phân công, chỉ đạo.

IV/ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN

 1. Giáo dục lý tưởng, truyền thống:

– Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; tìm hiểu lịch sử qua phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”,“Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”hướng tới kỷ niện 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ; duy trì và thực hiện tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ”, tham gia đảm nhận chăm sóc, tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tạo môi trường cho thiếu nhi được rèn luyện sức khỏe, đạo đức, lối sống, thi đua học tập và bồi dưỡng kỹ năng.

– Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

– Tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện” để giáo dục, định hướng những giá rị tốt đẹp cho thiếu nhi.

– Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

 1. Luyện rèn đạo đức, lối sống, thi đua học tập, lao động

– Liên đội chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội viên, thiếu niên nhận thức đúng các giá trị nhân văn trong chân, thiện, mỹ, Thương người nư thể thương thân, hình thành lối sống lành mạnh, đạo đức trong sang cho thiếu nhi, phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tiếp tục triển khai phong trào “Xe đạp 1000 đồng” và “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo đến trường”.

– Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”“Nghìn việc tốt” và các phong trào nhánh trong từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là “Thiếu nhi Hà Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào nhánh, đảm bảo tính giáo dục, không hình thức, chạy theo thành tích.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức cho thiếu nhi. Tập trung rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là pháp luật về an toàn giao thông. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về cảm hóa, giáo dục thiếu nhi chậm tiến, thiếu nhi vi phạm pháp luật. Thực hiện chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”, văn hóa học đường. Định hướng cho thiếu nhi “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học thực chất – Thi nghiêm túc”, “Vượt khó học tốt”, thực hiện tốt phong trào “Hoa điểm tốt”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”.

– Đẩy mạnh phong trào mua, đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh theo phong trào “Đọc sách cho tương lai”, “Ngày hội đọc sách”. Phát huy vai trò hệ thống báo chí nhằm tuyên truyền rộng rãi về các gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.

– Từng bước hiện đại hoá các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như trang tin điện tử, các trang mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi thông tin. Tuyên truyền rộng rãi về các chương trình vui chơi, giải trí gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi.

– Tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, tổ chức các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo. Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

– Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển. Triển khai Chương trình giáo dục về môi trường cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku – Em yêu nước sạch”.

– Tổ chức các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Trường em xanh – sạch – đẹp”, “Vì màu xanh quê hương”… giữ gìn vệ sinh trường học, chăm sóc ông bà, giúp đỡ gia đình, dọn dẹp nhà cửa, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

 1. Vui khỏe an toàn, luyện rèn kỹ năng

– Trang bị cho thiếu nhi những kỹ năng cần thiết như: kỹ năng an toàn, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng thoát hiểm, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, khai thác mạng Internet hiệu quả… Tham gia các khóa học giáo dục kỹ năng như: “Học kỳ quân đội”, “Học làm chiến sỹ công an”.

– Tham gia các hoạt động do Đoàn hanh niên tổ chức khi thực hiện đề án: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”, “Tuần dạy bơi, học bơi an toàn”.

– Tham gia các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác văn thơ tuổi học trò… trong môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi.

– Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. Tăng cường phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

– Hướng dẫn các em thiếu nhi tham gia các hoạt động do Đội tổ chức như: Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu… trong một sân chơi bổ ích và an toàn lành mạnh.

– Tăng cường nắm bắt thông tin và kịp thời phản ánh về tình hình thiếu nhi; giúp tổ chức Đoàn thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi. Tổ chức các mô hình câu lạc bộ, diễn đàn phát huy quyền tham gia của trẻ em.

– Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cáp ủy thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương; vận động nguồn lực, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá quyền vui chơi, giải trí và xây dựng các điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

 

 1. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

4.1. Công tác đội viên:

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên, giúp các em hiểu được ý nghĩa và nhiệm vụ của mình khi đứng trong hàng ngũ của Đội.

– Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên” trong giai đoạn 2018 – 2022. Nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức cho thiếu nhi thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lưa tuổi.

– Tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và thực hiện mô hình Rèn luyện đội viên trực tuyến theo chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương.

– Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tổ chức Lễ Trưởng thành Đội cho các em theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

– Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy quyền tham gia trong các hoạt động Đội gắn với các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng đội viên.

          4.2. Công tác xây dựng Chi đội, Liên đội và Hội đồng Đội tại cơ sở:

– Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở các cơ sở Đội.

– Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo bố trí đủ thời lượng cho công tác Đội trong trường học. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nhân rộng mô hình cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

– Nghiên cứu chỉ đạo, hướng dẫn mô hình tổ chức và hoạt động của Đội trong các trường theo chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo.

– Tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác Đội ở cơ sở.

          4.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội:

– Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức các trại huấn luyện chỉ huy Đội theo phân cấp.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi”, “Lãnh đạo trẻ tương lai”, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

          4.4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi:

– Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước trong chọn cử, áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các nhà trường và cơ chế hoạt động cho công tác Đội, phong trào thiếu nhi tại nhà trường.

– Tham gia Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp. Tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ, tháo gỡ khó khăn để gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

– Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phụ trách Đội, Trại huấn luyện Kim Đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách”nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọn của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

– Tham gia các câu lạc bộ do Hội đồng Đội huyện tổ chức: “Phụ trách thiếu nhi”, “Phụ trách giỏi”, mô hình “Liên đội phụ trách”, phấn đấu được trao giải thưởng “Cánh Én hồng”.

– Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu”  trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với Hội đồng Đội cấp xã và Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi trong thiết kế, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

V/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

– Liên đội xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020 sát với chương trình công tác của Huyện Đoàn, phù hợp với đơn vị trường và duyệt với các cấp.

– Duy trì chế độ sinh hoạt, báo cáo vào các kỳ giao ban hàng tháng.

– Tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ, BGH về kinh phí và cơ sở vật chất cho đội hoạt động, huy động lực lượng giáo viên trong Hội đồng sư phạm tham gia phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Hoàn thành Kế hoạch công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2019- 2020 gửi về Hội đồng đội huyện, phòng GD&ĐT huyện trước ngày 30/9/2019.

– Hoàn thành và gửi Báo cáo Sơ kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, học kỳ I trước ngày 25/12/2019; Báo cáo tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trước ngày 25/5/2020 về Hội đồng đội huyện, phòng GD&ĐT huyện.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019- 2020 của Hội đồng Đội huyện, Liên đội chủ động xây dựng, kế hoạch, chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

– Tổ chức phát động chủ đề năm học 2019 – 2020 gắn với “Ngày hội khai trường”.

– Triển khai tốt mô hình“Xe đạp 1.000 đồng”; “Nuôi heo đất giúp bạn tới trường”…

– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

– Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên phong trào.

 1. Một số hoạt động trọng tâm trong năm học 2019 – 2020:

– Tuyên truyền, triền khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Tổ chức “Ngày hội Tiến bước lên Đoàn” nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” nhân dịp Tết Trung thu vào tối 15/8 âm lịch.

– Tham gia Lễ khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

– Tham gia Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó các cấp 2020.

– Tham gia tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Tổ chức mô hình điểm “Hành trình về với Điện Biên lịch sử”.

– Tổ chức trại hè hoặc trại thu cho thiếu nhi các cấp khi có sự chỉ đạo.

–  Tham gia Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện.

– Tham gia tập huấn, tổ chức các cuộc thi, tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em, Luật an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích…

– Tổ chức Ngày hội đập heo đất và trao xe đạp trong thực hiện mô hình “Xe đạp 1.000đ”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo đến trường”.

 

 1. Chương trình năm học 2019 – 2020 hoạt động Đội tiến hành theo các chủ điểm cụ thể như sau:
 Tháng Tuần Nội dung công việc
 

 

 

 

9/2019

Chủ điểm:

“ Em yêu trường em”

1+2 – Ổn định nề nếp ra vào lớp, truy bài, vệ sinh..

– Kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp: tổ chức đại hội chi đội.

– Dần dần đưa học sinh khối 1hoà nhập môi trường TH

– Tập luyện chuẩn bị tổ chức khai giảng.

3 – Tiếp tục ổn định và duy trì nề nếp và học tập.

– Lập danh sách đội sao đỏ, cán bộ chi đội, lớp…

– Họp giao ban TPT và giao nhiệm vụ cho BCH liên đội (tạm thời).

– Chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ sổ sách và đại hội Liên đội.

4 – Quy định rõ thời gian, trang phục, nội quy trường lớp.

– Lập danh sách các cán bộ BCH đội, lớp, trường… phân công cụ thể từng thành viên.

– Tiến hành kiểm tra chất lượng đầu năm, ổn định mọi NN.

– Phối hợp tổ chức tốt tết Trung Thu cho các cháu (14/8 âm lịch).

– Tiến hành tập luyện múa hát tập thể.

5 – Tiếp tục duy trì ổn định nề nếp, sĩ số… hoạt động của đội TTMN.

-Thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.

– Hướng dẫn cho các chi đội tổ chức sinh hoạt chi đội.

– Kiện toàn mọi hồ sơ sổ sách của chi đội, Liên đội (có hướng dẫn cụ thể ).

– Đại hội Liên đội – Phát động mô hình “Xe đạp 1000 đồng”

 

 

10/2019

Chủ điểm:

“ Chăm ngoan học giỏi”

6 – Tiếp tục thực hiện nội quy, quy chế, nề nếp…

– Phát động học tập, hội giảng, rút kinh nghiệm tháng 9

– Họp giao ban công tác đội, tổ chức hoạt động giữa giờ.

7 – Luyện tập văn nghệ, đón thư Bác.

– Hướng dẫn ghi chép hồ sơ, sổ sách chi đội, Liên đội.

– Họp giao ban công tác đội Liên đội.

– Tiếp tục thực hiện nề nếp hoạt động Đội và học tập.

8 – Trang trí, cập nhật bảng tin, xếp loại tháng.

– Tiếp tục thực hiện nề nếp hoạt động Đội và học tập.

9 – Bồi dưỡng kĩ năng cho đội TTMN, đội VN, đội trống.

– Sinh hoạt CLB “Quyền trẻ em”

– Tiếp tục mọi nề nếp, nội quy, học tập….

– Sinh hoạt chi đội theo chủ điểm.

– Thông báo kết quả xếp loại tháng.

 

 

11/2018

Chủ điểm:

“ Tri ân thầy cô”

10 – Tiếp tục duy trì mọi nề nếp.

– Phát động thi đua chào mừng 20/11 (kẻ bảng).

– Ôn tập thi giữa học kỳ I ( Khối 4, 5)

– Họp giao ban công tác Đội.

11 – Thi đua học tập chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

– Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20/11.

– TTMN về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Họp giao ban công tác Đội, chi đội, liên đội.

12 – Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

– Ổn định, duy trì mọi nề nếp học tập, sinh hoạt chi đội.

– Sơ kết thi đua 15/10 -> 20/11

– Tiếp tục bồi dưỡng ban chỉ huy liên đội.

13 – Tổ chức sinh hoạt chi đội chủ đề.

– Duy trì mọi nề nếp hoạt động và học tập.

– Thông báo kết quả xếp loại tháng.

– Đội TTMN phát thanh về ngày thành lập QĐND VN.

 

12/2019

Chủ điểm:

“ Yêu anh bộ đội cụ Hồ”

14 – Tiếp tục đưa nề nếp học tập lên hàng đầu.

– Bồi dưỡng BCH liên đội làm hồ sơ sổ sách Liên, chi đội.

– Vệ sinh thu dọn phòng Đội, trang trí lại phòng Đội.

– Tổ chức kí cam kết phòng chống các tai, tệ nạn xã hội.

– Họp giao ban công tác đội tháng 11.

15 – Chuẩn bị công tác ôn tập, chuẩn bị thi học kỳ I.

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp hoạt động của đội TTMN, …

– Duy trì thời gian nề nếp học tập buổi chiều.

– Họp giao ban công tác đội Liên đội.

16 – Phát động tuần học tốt, giờ học tốt, hội học.

– Tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ.

– Tổ chức VN kỉ niệm ngày 22/12, rút kinh nghiệm hội học

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp, học tập, sinh hoạt đội.

17 – Tổ chức sinh hoạt chi đội theo chủ đề.

– Bổ sung ghi chép cập nhật bảng tin tháng 12.

– Sinh hoạt CLB : “Quyền trẻ em”.

– Chuẩn bị nội dung thông tin về ngày học sinh sinh viên (6/1) để phát động thi đua qua đội TTMN.

– Khích lệ động viên học sinh ôn tập học kỳ I, kí cam kết không gian lận trong thi cử.

1+2/2020

Chủ điểm:

“ Mừng Đảng, mừng xuân”

18 – Tiếp tục ổn định duy trì mọi nề nếp, ôn thi học kỳ.

– TTMN về ngày học sinh – sinh viên Việt Nam 09/01.

– Hướng dẫn BCH Liên đội hoàn thành hồ sơ sổ sách học HKII

– Họp giao ban công tác đội tháng.

19 – Sơ kết thi đua học kỳ I (TTMN đọc).

– Tiếp tục duy trì nề nếp ôn tập học kỳ I.

– Phát thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong HKI.

– Họp giao ban công tác đội ở Liên đội.

20 – Lập lại trật tự, ổn định nề nếp và tinh thần học tập sau khi thi học kỳ I và trước thời gian nghỉ tết.

– Duy trì mọi nề nếp.

– Tổng vệ sinh trước khi nghỉ tết.

– Phát động thi đua và kí cam kết nghỉ tết an toàn.

21 – Tổ chức cho học sinh nghỉ tết an toàn.

– Thực hiện tốt cam kết.

– Theo dõi sát sao ý thức không đốt pháo, chơi điện tử ở HS.

22 – Tiếp tục duy trì lập lại nề nếp sinh hoạt và học tập.

– Phát động phong trào kế hoạch nhỏ.

– Dọn vệ sinh trường lớp.

23 – Tiếp tục duy trì lập lại nề nếp sinh hoạt và học tập.

– Phát động phong trào kế hoạch nhỏ.

– Dọn vệ sinh trường lớp.

24 – Hoàn thành phong trào kế hoạch nhỏ.

– Tiếp tục duy trì nề nếp và sinh hoạt học tập.

– Đánh giá ý thức của học sinh: Kiểm tra công tác đội.

– Tham gia Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi” các cấp.

25 – Sinh hoạt chi đội theo chủ đề.

– Tiếp tục hoàn thành kế hoạch nhỏ.

– Thực hiện trường xanh – sạch – đẹp.

– Tiếp tục duy trì, ổn định mọi nề nếp học tập.

– Sinh hoạt CLB “Quyền trẻ em”.

3/2020

Chủ điểm:

“ Tiến bước lên Đoàn”

26 – Duy trì ổn định mọi nề nếp sinh hoạt.

– Thi đua phấn đấu học tập tốt.

– Họp giao ban công tác đội cho tổng phụ trách.

– Rút kinh nghiệm mô hình điểm.

27 – Họp giao ban công tác đội cho Liên đội

– Thi đua, phấn đấu học tập thật tốt.

– Duy trì ổn định mọi nề nếp sinh hoạt.

– Thanh kiểm tra công tác đội về nề nếp và hoạt động phong trào trong năm học.

28 – Phát động thi đua học tập, chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn.

– Tổ chức Lễ trưởng thành cho đội viên trưởng thành.

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp sinh hoạt và học tập.

29 – Sinh hoạt chi đội chủ đề “ Tiến bước lên Đoàn”.

– Duy trì nề nếp (Đội viên trưởng thành không mang khăn)

– Thi đua, sơ kết đợt thi đua 20/11/19 ->26/03/20.

– Kết nạp đoàn viên đợt 1 dịp 26/3.

4/2020

Chủ điểm:

“ Mừng ngày toàn thắng”

30 – Duy trì mọi nề nếp. Họp giao ban công tác đội cho TPT.

– Thực hiện những nhiệm vụ khác.

31 – Họp giao ban CTĐ cho liên đội.

– Duy trì mọi hoạt động.

– Thi đua, chuẩn bị ôn tập văn hoá cuối năm.

– Kiểm tra CTĐ cuối năm.

32 – Tiếp tục duy trì mọi hoạt động sau nghỉ lễ (10/3 âm lịch)

– Ôn tập văn hoá chuẩn bị thi cuối năm.

33 – SH chi đội theo chủ đề “ Mừng ngày toàn thắng”.

– Duy trì mọi nề nếp sinh hoạt, học tập.

– Tổ chức cho học sinh nghỉ lễ 30/4, 01/5.

 

 

 

5/2020

Chủ điểm:

“ Nhớ ơn Bác Hồ”

34 – Duy trì lập lại mọi nề nếp học tập, sinh hoạt.

– Theo dõi việc thi đua cuối năm ở các chi đội.

35 – Ôn tập, thi văn hoá cuối năm.

– Phát động thi đua mừng sinh nhật đội.

– Họp giao ban công tác Đội, liên đội, tổng phụ trách.

– TTMN phát thanh mừng 79 năm sinh nhật đội.

36 – Chuẩn bị sơ kết đợt thi đua mừng 79 năm sinh nhật Đội.

– Tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên”.

– Tổ chức mô hình điểm “Hành trình về với Điện Biên lịch sử”

– Sơ kết, tổng kết công tác đội năm học.

37 – Tổng kết năm học và công tác đội trong Liên đội.

– Bàn giao đội viên về các thôn xóm, chuẩn bị hoạt động hè.

– Tổ chức kí cam kết nghỉ hè an toàn, vui khoẻ.

 

Trên đây là bản kế hoạch hoạt động của liên đội TrườngTiểu học Nam Thanh trong năm học 2019 – 2020. Kính đề nghị BGH nhà trường và HĐĐ các cấp quan tâm, giúp đỡ để Liên đội hoàn thành kế hoạch đề ra.

    HIỆU TRƯỞNG

(Kí tên, đóng dấu)

 

 

      T/M HĐĐ XÃ

   (Kí tên, đóng dấu)

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

      (Kí, ghi rõ họ tên)

 

       Nguyễn Thị Lụa