Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Thanh

Địa chỉ:  

+ Điểm trường 1: Thôn Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

+ Điểm trường 2: Thôn Trung Thắng, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà  Ngô Hồng Mỹ – Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 03503920580.  

Email: truongtieuhocnamthanh1@gmail.com