Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Thanh

– Địa chỉ:  

+ Điểm trường 1: Thôn Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

+ Điểm trường 2: Thôn Trung Thắng, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
– Người phát ngôn: Bà  Ngô Hồng Mỹ – Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
– Điện thoại: 03503920580.  

– Email: truongtieuhocnamthanh1@gmail.com