Kết quả thi đua năm học 2018 – 2019 của 2 điểm trường

Tháng Sáu 7, 2020 2:56 chiều

Trường Tiểu học Nam Ninh                                   KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019

 

I, Tập thể: – Trường: + Tập thể Lao động Xuất sắc

– Tổ 1: Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen

– Tổ 2 + 3: Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen

– Công đoàn: Vững mạnh xuất sắcLiên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen

– Đội : Xuất sắc; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen

 II, Cá nhân:  

STT Họ và tên Chức vụ Danh hiệu thi đua Số quyết định Hình thức khen thưởng  
1. Nguyễn Thúy Vân BTCB.Hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua CS 1875/QĐ-UBND    
2. Vũ Thị Mùi P.hiệu trưởng Chiến sĩ thi đua CS 1875/QĐ-UBND    
3. Hoàng Thị Hồng Hạnh CTCĐ.T.trưởng tổ 1 Chiến sĩ thi đua CS 1875/QĐ-UBND    
4. Nguyễn Thị Ngọc Thúy T.Phó 4+5 Chiến sĩ thi đua CS 1875/QĐ-UBND    
5. Phan Thị Yến Tổ trưởng Tổ 2+3 Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND G. khen CĐGD tỉnh

GK GĐ Sở GDĐT

 
6. Nguyễn Thị Hằng Kế toán Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND G.K CTUBND huyện  
7. Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND G.K CTUBND huyện  
8. Đặng Thị Xuân Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
9. Lê Văn Quảng Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND GK GĐ Sở GDĐT  
10. Trần Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng tổ 4+5 Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
11. Đinh Văn Hưng Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
12. Đoàn Thị Kim Huyên Tổ phó Tổ 2+3 Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
13. Tống Thị Thanh Huyền Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
14. Phạm Thị Hường Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND GK LĐLĐ huyện  
15. Đặng Hồng Hạnh Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
16. Trần Thị Hồng. Nhân viên y tế Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
17. Vũ Văn Hiếu Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
18. Vũ Thị Chiên Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
19. Vũ Thị Minh Huế Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
20. Nguyễn Thị Thêm Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
21. Phạm Thị Thủy Văn thư Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
22. Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
23. Trần Thạch Thảo Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
24. Nguyễn Thị Yến Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
25. Đoàn Thị Hạnh. Giáo viên Lao động tiên tiến 1875/QĐ-UBND    
26 Đào Thị Thu Giáo viên HT nhiệm vụ Nghỉ thai sản    

Tổng hợp: Bằng khen Bộ trưởng BGD: 1; CSTĐCS: 4; GK CTUBND huyện: 2; GK GĐ Sở GDĐT: 2; Hoàn thành nhiệm vụ: 1

GK LĐLĐ huyện: 1; GK CĐGD tỉnh: 1

                                                                                                                   NGƯỜI TỔNG HỢP

 

 

                                                                                                          HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

 

Trường Tiểu học Nam Long                                   KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019

STT Họ và tên Nhiệm vụ được giao Xếp loại thi đua Số khen Khen thưởng
Chiến sĩ thi đua Lao động tiên tiến
1 Ngô Hồng Mỹ Hiệu trưởng CSTĐ 1875/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng  khen
2 Trần Thị Anh Thơ Dạy lớp 1A LĐTT 1875/QĐ-UBND
3 Trần Thị Kiều Hoa Dạy lớp 1B LĐTT 1875/QĐ-UBND
4 Ngô Thị Tâm Dạy lớp 1C 1875/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện khen
5 Đặng Thị Thanh Dạy lớp 2A LĐTT 1875/QĐ-UBND
6 Nguyễn Thị Nụ Dạy lớp 2B 1875/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện khen
7 Mai Thị Thanh Tâm Dạy lớp 2C LĐTT 1875/QĐ-UBND
8 Phạm Thị Thúy Dạy lớp 3A LĐTT 1875/QĐ-UBND
9 Nguyễn Thị Thúy Trà Dạy lớp 3B LĐTT 1875/QĐ-UBND
10 Nguyễn Thị Lanh Dạy lớp 4A LĐTT 1875/QĐ-UBND
11 Bùi Thị Thu Thủy Dạy lớp 4B LĐTT 1875/QĐ-UBND
12 Đào Thị Vị Dạy lớp 4C CSTĐ 1875/QĐ-UBND
13 Trần Thị Lan Hương Dạy lớp 5A CSTĐ 1875/QĐ-UBND
14 Nguyễn Thị Bích Nhạn Dạy lớp 5C CSTĐ 1875/QĐ-UBND
15 Đoàn Thị Nhâm Dạy lớp 5B LĐTT 1875/QĐ-UBND
16 Trần Thị Tươi Dạy môn tiếng anh LĐTT 1875/QĐ-UBND
17 Nguyễn Thị Lụa Dạy môn Âm nhạc LĐTT 1875/QĐ-UBND
18 Phạm Thanh Thưởng Dạy môn Mĩ thuật LĐTT 1875/QĐ-UBND
19 Dương Xuân Nam Dạy môn Thể dục LĐTT 1875/QĐ-UBND
20 Ngô Thị Mỹ Kế toán LĐTT 1875/QĐ-UBND
21 Đoàn Hải Ninh Nhân viên văn phòng LĐTT 1875/QĐ-UBND
22 Đào Thị Hoa Văn Thư LĐTT 1875/QĐ-UBND
23 Đặng Thị Tươi Dạy môn tiếng anh -GVHĐ LĐTT 1875/QĐ-UBND
24 Nguyễn Thị Tuyết Dạy lớp 2 HTNV Mới dạy từ tháng 1/2019
24 Vũ Thị Nhung Dạy môn tin học HT nhiệm vụ

Tập thể

Kết quả thi đua trường

– Trường: Huân chương lao động hạng Ba

– Tập thể: Lao động tiên tiến

– Tổ 4 + 5: Được Chủ tịch UBND  huyện tặng Giấy khen

– Công đoàn: BCH Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen

– Đội thiếu niên: Tỉnh đoàn tặng Giấy khen

Nam Long, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Hiệu trưởng

 

 

Ngô Hồng Mỹ