Ngày 27/5/2020, Em Đoàn Bảo Ngọc đi dự Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ huyện Nam Trực lần thứ 4

Tháng Sáu 7, 2020 9:25 sáng

Trên đây là một số hình ảnh

image - 2020-06-07T090924.024 image - 2020-06-07T090900.395 image - 2020-06-07T090843.624