Lịch công tác tuần 36 – Năm học 2021 – 2022

Tháng Năm 14, 2022 7:49 sáng

TUẦN : 36          NĂM HỌC: 2021 – 2022

 Tuần 36 Dịch covid dần ổn định. Trong tuần 35  đến ngày 13/5 có 1 HS là F0 tại 3B2. Nhiệm vụ trong tuần đầu tiên là phòng chống dịch covid . Tổ chức dạy học trực tiếp, Thi cuối năm và ràn kỹ năng các môn học cho HS cho HS, Rèn các câu lạc bộ thi cấp huyện Toán tuổi thơ khối 4,4;IOE khối 3;Kudo khối 1,2; Robotic khối 4,5.

ĐT1 : Cô Vị ĐT2  :  Cô Thêm
Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai 16/5 -Lên Lớp – Chào cờ theo đơn vị lớp.-Ôn tập câu lạc bộ toán Toán Tuổi thơ, IOE, đấu trường toán học, Kudo, Robotic . – ĐT1đ/c Mỹ, Ninh-ĐT2 đ/c Mùi, Hồng -Kiểm tra chất lượng cuối năm từ +Khối 1: Toán, TV+Khối 2đến lớp 5: Toán, TV,TA+GT:  khối 2 coi khối 1,Khối 3 coi khối 2, khối 4 coi khối 3, khối 5 coi khối 4, khối 1 coi khối 5. ĐT1 Đ/C Mùi, Hoa, HồngĐT2đ/c Mỹ,  Ninh
Ba 17/5 -HS nghỉ-GV chấm thi tại ĐT1.-Lên lớp câu lạc bộ toán TT,IOE,Kudo, Robotic tại ĐT1.-9h30 đón đoàn UBKT huyện ủy kiểm tra chi bộ: TP tất cả đảng viên có mặt. ĐT1đ/c Mùi, HoaĐT2đ/cMỹ , Hồng -Lên Lớp- Hoàn thiện công tác chấm thi.-Đi coi thi tại Nam Mỹ: cô Đặng Hạnh, Vị, Tống Huyền.- HS thi toán tuổi thơ, IOE tại Nam Tiến.-PT HS: Khối 5 đ/c Nhạn, Thêm. Khối 4 đ/c Thúy, Hoa; Khối 3 đ/c Hương. ĐT1đ/c Mùi, Hoa, Hồng ĐT2 Đ/C Mỹ, Ninh
18/5 Lên Lớp-GH duyệt điểm thi ĐT1đ/c Mùi, Ninh, HoaĐT2đ/c  Mỹ , Hồng -Câu lạc bộ hoạt động.-Các câu lạc bộ chuẩn bị cho tổng kết năm học từ thứ tư đến hết tuần. ĐT1đ/c Mỹ, Hoa, HồngĐT2Đ/C Mùi, Ninh
Năm 19/5 Lên lớp-Thi KUDO khối 1,2 tại Nam TiếnPTHS: đ/c Hoa, Tuyết, H Hạnh, Xuân.-GV đi coi thi: Đ/C Nhung- HS thi ROBOTIC tại Nam Tiến-Đ/C Hường, Quảng phụ trách.

-GV làm hồ sơ cuối năm.

ĐT1đ/c Mỹ, Hoa, NinhĐT2đ/c Mùi,  Hồng Lên lớp- Nộp bài thi đại sứ văn hóa đọc Việt Nam về PGD- Đ/C Ninh. 

 

ĐT1đ/c Mỹ, HồngĐT2Đ/C Mùi, Ninh
Sáu 20/5 -Lên lớp-Xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho HS lớp 5.– Bình tuần – ĐT1-Nộp báo cáo cuối năm, Bản dấu đỏ thiết bị- Đ/C Hoa ĐT1: Mỹ, Hoa, NinhĐT2: Mùi, Hồng -Lên lớp-Bình tuần – ĐT2-Dự kiến Họp ban chấp hành cha mẹ HS.TP:BCHPH,GH,KT. ĐT1đ/c Mùi, HoaĐT2Đ/C Mỹ, Ninh, Hằng
Bảy 21/5  – HS Lớp 5 thi Nguyễn Hiền ôn tập- GV làm học bạ, sổ điểm. đ/c Mùi, Hồng ĐT1 Đ/C Mỹ, Hằng ĐT2
Chủ nhật 22/5 Họp phụ huynh theo điểm trường.

                                                                                   Hiệu trưởng

 

                                                                                   Ngô Hồng Mỹ