Lịch hè tuần 2

Tháng Bảy 19, 2020 4:14 chiều

LỊCH HÈ 

TUẦN 2               Năm học: 2019 – 2020

 Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai 20/07 Đ/c Mùi, Hoa , Ninh

 

Đ/c Mùi ,Hoa, Ninh

 

Ba 21/07 Tập huấn thay sách lớp 1

Môn  Toán, Đạo Đức : Thành phần đ/c GH,  GV dạy  lớp 2,3,4,5, GV tin, TA tạị ĐT1 Nam Thanh- đ/c H Hạnh giảng

– Đ/c  Nhung chuẩn bị máy chiếu

Đ/c Hoa, Ninh Tập huấn thay sách lớp 1

Môn Tiếng Việt : Thành phần đ/c GH,  GV dạy  lớp 2,3,4,5, GV tin, TA tạị ĐT1 Nam Thanh- đ/c T. Hoa giảng

– Đ/c Nhung chuẩn bị máy chiếu

 

Đ/C Hoa, Ninh
22/07 Tập huấn thay sách lớp 1

–  Môn: TNXH, HĐTN : Thành phần đ/c GH,  GV dạy  lớp 2,3,4,5, GV tin, TA tạị ĐT1 Nam Thanh- đ/c N. Hoa và đ/c Thanh giảng

– Đ/c Nhung chuẩn bị máy chiếu

 

Đ/c  Mùi, Hoa, Ninh – Đ/C Mùi, Hằng, Ninh chuẩn bị hồ sơ bàn giao HS lớp 5 để 28/7 bàn giao. Đ/c Mùi,  Hoa, Ninh
Năm 23/07   Đ/c Mùi

Đ/c Hoa , Ninh

 

 

 

 

Đ/c Hoa, Ninh
Sáu 24/07   Đ/c Mỹ, Hằng

 

  Đ/c Mỹ, Hằng

 

 

Bảy 25/07   Đ/c Mỹ, Hằng   Đ/c Mỹ, Hằng
 

Chủ nhật

 

26/7   Đ/c Mỹ, Hằng   Đ/c Mỹ, Hằng

  Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                   Ngô Hồng Mỹ