Lịch hè tuần 4

Tháng Tám 2, 2020 7:39 chiều

LỊCH HÈ

TUẦN 4           Năm học: 2019 – 2020

  Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai 3/08 Thực hiện tốt phòng chống covid-19 trong cả tuần

– GV, Văn phòng khai thông tin nhân sự công văn 16 đã gửi trên nhóm Zalo và gmail

Đ/c Vân, Hồng , Ninh – GV, văn phòng nộp thông tin nhân sự cho tổ trưởng qua gmail  tổ trưởng 6 tổ tập hợp theo mẫu

– GH nộp đ/c Hằng

 

Đ/c Vân, Hồng , Ninh
Ba 4/08 – Đ/C Ninh nộp bài thu hoạch của GV lớp 1 và quản lý về đ/c Bổng PGD Đ/c Vân, Hồng , Ninh – Tổ trưởng nộp báo cáo nhân sự của tổ về đ/c Hằng qua gmail. Đ/C Hằng tập hợp Đ/c Vân, Hồng , Ninh
5/08 – Đ/C Hoàng Hạnh chấm bài thu hoạch GV tại PGD Đ/c Vân, Hồng , Ninh – Đ/C  Hằng Nộp báo cáo rà soát nhân sự Đ/c Vân, Hồng , Ninh
Năm 6/08 Chuẩn bị tu sửa bàn ghế, quét vôi để bước vào năm học mới Đ/c Vân, Hồng , Ninh  

 

Đ/c Vân, Hồng , Ninh
Sáu 7/08 Đ/c Vân, Hồng , Ninh Đ/c Vân, Hồng , Ninh
Bảy 8/08 Đ/c Vân, Hồng , Ninh Đ/c Vân, Hồng , Ninh
Chủ nhật  9/8 Đ/c Vân, Hồng , Ninh Đ/c Vân, Hồng , Ninh

                                                                                      Hiệu trưởng

 

 

                                                                                     Ngô Hồng Mỹ