lịch hè tuần 5

Tháng Tám 10, 2020 10:53 sáng

TUẦN HÈ                Năm học: 2019 – 2020

 Thứ

Ngày Sáng Trực ban Chiều

Trực ban

Hai

10/08

– Thực hiện tốt phòng chống covid-19 trong cả tuần

– Tu sửa bàn ghế, quét vôi để bước vào năm học mới cả tuần

 

Đ/c Vân, Hồng , Ninh Đ/c Vân, Hồng , Ninh
Ba 11/08 Đ/c Vân, Hồng , Ninh Đ/c Vân, Hồng , Ninh
12/08 Đ/c Vân, Hồng , Ninh Đ/c Vân, Hồng , Ninh
Năm 13/08 Đ/c Mùi, Hoa ,   Đ/c Mùi, Hoa ,
Sáu 14/08 Đ/c Mùi, Hoa Đ/c Mùi, Hoa ,
Bảy 15/08 Đ/c Mùi, Hoa Đ/c Mùi, Hoa

Chủ nhật

16/8

Đ/c Mùi, Hoa Đ/c Mùi, Hoa

Hiệu trưởng

 

 

Ngô Hồng Mỹ