Ngày 4/6/2022 Vinh dự và tự hào các bạn HS Trường Tiểu học Nam Thanh được tham dự Hội nghị tuyên dương thành tích HSG huyện Nam Trực năm học 2021 – 2022

Tháng Sáu 4, 2022 10:40 sáng

Ngày 4/6/2022 Vinh dự và tự hào các bạn HS  trường Tiểu học Nam Thanh được tham dự Hội nghị tuyên dương thành tích HSG huyện Nam Trực năm học 2021 – 2022

z3467715566050_327f72096991b11644592476f1f466ec21z3467715575804_2469e518f018f909ed14b3704e3338d5z3467715579221_85c7ba53a9fb5c77fd1d2de5fcaab8c3z3467715586051_768bcba88ea07407a15b71c5cd0cbdbe

z3467438716837_84245468e9bb47278fa0ec71e049d73cz3467715600964_90e570f7aa96dfffc5f3b4f590cf96e4z3467715598695_a522a87acc013fd2a774e0380bdfa9ddz3467715595135_37c806aface07d6f1d5f6bacf5677355z3467715592954_77652ebd79079bf6c0f6799d4e0e49bcz3467715592017_0bdf7fb1fd3f8310bf3b75bff85484f8z3467715589247_636ad5897b2e2d8ffea9ea486572eada