Ảnh cô Ngô Hồng Mỹ lên nhận Cờ Thi đua Xuất sắc của UBND tỉnh Nam Định

Tháng Tám 23, 2018 4:57 chiều

Trường Tiểu học Nam Long là 1 trong 6 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu bậc học năm học 2017 – 2018 và đã được UBND tỉnh Nam Định tặng cờ Thi đua Xuất sắc

     Trên đây là hình ảnh cô Ngô Hồng Mỹ lên nhận Cờ Thi đua Xuất sắc

anh nhan co