Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018 – 2019

Tháng Chín 30, 2018 9:13 sáng

image 4 image 3

Ảnh đ/c Đặng Thị Thanh lên điều hành chương trình

image 5

Ảnh Đ/c Ngô Hồng Mỹ – Hiệu trưởng nhà trường lên đọc báo cáo thực hiện nghị quyết năm học 2017 – 2018 và đề ra phương hướng năm học 2018 – 2019

image 1

Ảnh đ/c Nguyễn Thị Bích Nhạn- CTCĐ lên đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 – 2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018 – 2019.

image 6

Ảnh đ/c Ngô Thị Mỹ – Kế toán nhà trường lên đọc dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2017 và hoạt động tài chính nhà trường

image

Ảnh đ/c Đào Thị Vị lên đọc báo cáo kết quả thanh tra và đề ra phương hướng năm 2018 – 2019