Lễ kết nạp đội TNTP Hồ Chí Minh tại Liên đội trường Tiểu học Nam Thanh năm học 2019 – 2020

Tháng Sáu 18, 2020 3:54 chiều

Trên đây là một số hình ảnh

Hình ảnh bạn Phạm Thu Hương lên dẫn chương trình và đọc tóm tắt tình hình phấn đấu của các đội viên trong những tuần học vừa qua

image - 2020-06-18T153116.352

Hình ảnh bạn Vũ Thị Phương Nhi lên đọc đơn xin vào đội

 image - 2020-06-18T153147.778

Hình ảnh cô Tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp đội

image - 2020-06-18T153200.335

Hình ảnh cô Tổng phụ trách cùng các cô giáo trong tổ 3 lên hướng dẫn các bạn đội viên đeo khăn quàng

image - 2020-06-18T153238.754

image - 2020-06-18T153300.008image - 2020-06-18T153249.276

Hình ảnh bạn Vũ Vân Anh lên đọc lời hứa

image - 2020-06-18T154648.248

Hình ảnh cô Vũ Thị Mùi- Phó hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho những đội viên mới

image - 2020-06-18T153312.130