Ngày 4/6/2022 Trường Tiểu học Nam Thanh long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025 thành công rực rỡ

Tháng Sáu 4, 2022 4:41 chiều

Ngày 4/6/2022 Trường Tiểu học Nam Thanh long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025

thành công rực rỡ

z3466978659193_09e173a1cfd5cf9952a556730baaa9adz3466976496914_89dc2eab2a345766766cc22840a3bd7a z3466976016093_3e586c0400ac01354bedccae26a27bc1

3

44z3467465439279_e5e83a124c6f079b06cba6d184fad10e

z3467466708059_1236ab5aa5204a309d3a356a451224cb z3467465504669_7b93985f49ed4b32176f8b168a9499caz3467465444555_91c802b76334be33dbeaee0b063b71601z3467465341252_5b33ad7c50a33eed6814baf55ff18e2aPicture22